Preinscripció pel curs 2023-2024

Informació general de la preinscripció escolar. Del 6 al 20 de març de 2023.

CALENDARI

El Departament d’Educació ha publicat les dates per realitzar les preinscripcions per al curs 2023-24:

 • Educació Infantil i Primària: del 6 al 20 de març
 • Educació Secundària Obligatòria (ESO): del 8 al 20 de març


Podeu trobar AQUÍ l’enllaç per realitzar la preinscripció de manera telemàtica.

La preinscripció només l'han de fer els alumnes nous que canvien de centre, o els de Llar-2 a P-3. La resta NO CAL.

La preinscripció s’ha de fer telemàticament, però qui tingui dificultats pot venir a la secretaria de l’escola i l’ajudarem a fer-la (cal cita prèvia).

Abans de començar el procés, cal saber:

 1. Codi de l'escola: 25005703
 2. Si l’alumne a preinscriure procedeix d’un centre educatiu de Catalunya caldrà informar de l’IDALU o RALC (si no el coneixeu, us l’han de facilitar al centre d’origen).
 3. Sistema de puntuacions pel curs 2023/2024 (podeu clicar aquí)
 4. Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.
 5. És important fer la preinscripció dins del calendari establert ja que fora de termini us faria perdre tots els drets d’adscripció, és a dir, que podrieu quedar-vos sense plaça.
 6. Si no residiu a Catalunya, heu de marcar la casella de "Alumne nou vingut > Necessitats especials (NE). 


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

(Cal presentar-la tota digitalitzada en el moment de la preinscripció: llibre família, DNI, doc. acreditativa...) Si faltés alguna documentació es pot tornar a accedir a la sol.licitud, anar a l’apartat corresponent i penjar-la.

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet).
 • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.


DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d’enviar també la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s’indica per a cada criteri:

 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Renda anual de la unitat familiar: quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
 • Certificat o targeta acreditativa de discapacitat (de l’alumne, pare o mare, tutor o tutora, o germans).
 • Alumne o alumna que ha nascut en un part múltiple: Per acreditar que l’alumne/a té germans bessons cal presentar el llibre de família.
 • Situació d’acolliment familiar: Per acreditar que l’alumne/a es troba en situació d’acolliment familiar cal que la família adjunti a la sol·licitud la resolució d’acolliment.
 • Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: sentència o certificat.
 • Certificat d’ubicació del lloc de treball.

Per als següents criteris NO CAL adjuntar cap documentació, el col.legi ho validarà:

 • Germans matriculats al centre.
 • Pare, mare, tutor o tutora treballa en el mateix centre.


TIPUS DE SOL·LICITUD 

Tipus 1: Electrònica (es necessària la identificació digital: idCat Mòbil, Cl@ve, T-CAT o DNI electrònic)

Tipus 2: En suport informàtic (si no tens identificació digital)


T'AJUDEM?

Com veieu, aquest any NO és necessari passar per l’escola per tramitar la preinscripció ni portar la documentació en paper. Però la Institució Familiar d'Educació posa a la vostra disposició un SERVEI DE SUPORT per tal que pugueu venir presencialment i us ajudarem a tramitar-ho tot.

Podeu posar-vos en contacte amb el centre que escolliu inscriure el vostre fill o filla en primera opció.

És necessari demanar cita prèvia enviant un correu electrònic o bé trucant a:

Adjuntem el següent video explicant quins són els passos i tràmits que heu de fer per dur a terme la preinscripció del vostre/a fill/a:FAQS 

Des de l'escola, us volem compartir una notícia on resolem les preguntes més freqüents que solen sorgir durant el període de preinscripció. 

Tota la informació referent a la preinscripció la trobareu a la web de la Generalitat accedint a aquest enllaç. A més, mantindrem la web de l'escola actualitzada per poder anar informant-vos de quasevol novetat. Podeu consultar la nostra oferta de places accedint al mapa escolar de la preinscripció del curs 2023/24.

Agraint la vostra col·laboració, rebeu una cordial salutació,

Equip d'Atenció a Noves Famílies
Institució Lleida

Sense categoria
Noticia