Sessions d'Oratoria a Secundària

Saber parlar en públic, tenir la capacitat d’expressar-se bé i amb eloqüència és un art, però també té la seva tècnica. Això és el que estan aprenent els nostres alumnes grans de Secundària.

Al llarg de tot el curs, els alumnes d’ESO tenen sessions teòriques però, sobretot, sessions pràctiques d’oratòria. És important el que es diu però també com es diu: les postures, la mirada, el moviment de les mans i del cos poden ser tant necessaris per a un discurs ben fet com el propi discurs, que ha de tenir un ritme i unes pauses, que ha de cuidar el volum i el to amb el que s’expliquen les coses i, a més, tenir un contingut real, basat en dades contrastades.

Tot això s’està treballant a l’ESO. Sabem que l’expressió oral té tanta importància com l’expressió escrita en una societat que para atenció a tot el que nosaltres escrivim o diem. I si, a més, tot el que escrivim o diem pot tenir una bona influència en altres, encara és més cabdal treballar molt bé aquests aspectes.


Competència global
Noticia