Setmanes d’immersió en anglès

Dins el programa d’ensenyament de la llengua anglesa també s'organitza una sortida d’una setmana a Anglaterra

Dins el programa d’ensenyament de la llengua anglesa, els alumnes poden gaudir d’una sèrie d’activitats d’immersió completa en anglès, a banda les classes que tenen en aquest idioma. Hi ha setmanes d’immersió en anglès a la mateixa escola o sortides d’una setmana a Anglaterra. També s’està treballant per incorporar alguns intercanvis amb escoles de països europeus i així incrementar la competència lingüística entre els nostres alumnes.