Setmanes d’immersió en anglès

Dins el programa d’ensenyament de la llengua anglesa, els alumnes poden gaudir d’una sèrie d’activitats d’immersió completa en anglès.

Dins el programa d’ensenyament de la llengua anglesa, els alumnes poden gaudir d’una sèrie d’activitats d’immersió completa en anglès, a banda les classes que tenen en aquest idioma. Hi ha Setmanes d’immersió en anglès a la mateixa escola o sortides d’una setmana a Anglaterra. També s’està treballant per incorporar alguns intercanvis amb escoles de països europeus i així incrementar la competència lingüística entre els nostres alumnes.