Projecte Emprèn

Comencem a treballar de manera diferent!

Des de fa uns anys, a 1er. i 2n. de Primària de la Institució Lleida, vàrem posar en marxa el projecte Emprèn, dins del gran projecte Aude.

És una proposta educativa per a desenvolupar la creativitat i l’emprenedoria i oferir a les alumnes eines i recursos per a fomentar una actitud innovadora i de futur. Les volem preparar per saber prendre decisions i resoldre conflictes.

És un projecte que treballa el contingut curricular de medi a través del projecte d’emprenovació. Els projectes d’emprenovació es programen a partir de les competències bàsiques. Són projectes oberts i flexibles per potenciar les intel·ligències múltiples i les habilitats de pensament. Les alumnes s’organitzen en grups reduïts i heterogenis per fomentar l’aprenentatge cooperatiu.

Dins de cada projecte es proposa un repte i s’acaba amb un producte. Tot el procés està guiat per la tècnica del “Sis barrets per pensar” per optimitzar i fer visible el pensament.

PROJECTES D’EMPRENOVACIÓ

Per portar a terme el projecte d’emprenovació cal seguir 6 passos:

1. Defineixo el repte. (Allò que es vol fer. Ha de ser concret i precís)
2. Busco informació. (Què se sap, què es necessita saber i a on buscar-ho)
3. Genero idees. ( Buscar alternatives, possibilitats)
4. Selecciono una idea. ( De totes les alternatives, seleccionar la de més valor)
5. Passo a l’acció. ( Concretar els passos que se seguiran, el material que es necessita i el temps de que es disposa)
6. Ja tinc el producte. (S’acaba amb el producte, que pot ser un objecte, un servei, una  col·laboració o una investigació).