La gestió de l'Alt Rendiment, la cúspide de l'Atenció Personalitzada

Atendre la diversitat i personalitzar l’aprenentatge, sí. Però en tots els sentits, de manera que cap alumne estigui desatès i aconseguir que treballi i estigui motivat per aprendre i millorar. Aquí està la clau de l’aprenentatge a les escoles.

Freqüentment s’ha entès l’atenció a la diversitat als centres educatius posar el focus d’atenció en aquells alumnes que tenen més dificultats, pel motiu que sigui, ja per diferents trastorns cognitius com afectius o d’altra mena. És veritat, això és atendre la diversitat i personalitzar l’aprenentatge. Però també és atendre la diversitat parar especial atenció a aquells alumnes d’altes capacitats que -segons estadístiques a Catalunya són entre el 2 i 3% de l’alumnat- i que també mereixen atenció. És més, com que adquireixen els coneixements més ràpid que la mitjana, solen avorrir-se a les classes i trobar-les tedioses i repetitives. 

A Institució Lleida Terraferma hem posat en marxa una sèrie d’accions per atendre aquests alumnes d’altes capacitats a Primària i l’ESO. A vegades, se sol confondre les altes capacitats amb la superdotació. Altes capacitats inclou aquests alumnes que rendeixen acadèmicament de forma excepcional; als alumnes talentosos, és a dir, aquells que tenen una elevada aptitud en un àmbit concret (no cal que sigui en tots) i als alumnes que mostren una precocitat, que es desenvolupen en alguns sentits més ràpids que els companys i companyes de la seva edat i que, amb el temps, s’estabilitzen. És important atendre aquesta diversitat, personalitzar el seu aprenentatge amb activitats de dins i fora del currículum habitual que els motivin suficientment per voler aprendre més, per desenvolupar les seves competències i progressar en el seu aprenentatge. 

Com tota atenció personalitzada, aquest pla d’acció d’alt rendiment passa per l’enriquiment de les matèries, per l’acceleració d’un curs, pel treball cooperatiu per treure endavant un projecte de recerca, etc. 

Atendre la diversitat i personalitzar l’aprenentatge, sí. Però en tots els sentits, de manera que cap alumne estigui desatès i aconseguir que treballi i estigui motivat per aprendre i millorar. Aquí està la clau de l’aprenentatge a les escoles.