Els escacs, molt més que un joc

Hi ha unes quantes teories que encoratgen a l’aprenentatge mitjançant el joc. Com sabem, el joc és molt natural a la naturalesa humana: des de petits, els nens aprenent moltes coses a través de l’observació́ i a través del joc.

Els escacs, gràcies a les seves característiques, s’esdevenen un recurs molt apropiat per desenvolupar aprenentatges que sobrepassen els nivells merament conceptuals i de coneixements i, alhora, ajuden al creixement personal i faciliten els processos d’aprenentatge de les diferents matèries. Per aquest motiu, al nostre col·legi, els alumnes de 1r a 3r de Primària tenen setmanalment les seves classes d’escacs.

Pel que fa al creixement personal hi trobem unes quantes avantatges, entre moltes: acceptació d’un marc comú, com són les regles; l’acceptació del resultat, sigui qui sigui; desenvolupar la pròpia responsabilitat; la millora del respecte als altres, la paciència, la tolerència, la comprensió i, a més, és un espai d’inclusió, d’igualtat amb els altres. Pel que fa al creixement cognitiu, els escacs afavoreixen la memòria, la concentració i l’atenció, la creativitat, la presa de decisions, així com preveure situacions i resoldre problemes. Ja es veu, que els escacs són molt més que un joc d’entreteniment (que també…).

Avui en dia, a més, és molt important l’assoliment de les competències, i no només de la competència lògico-matemàtica, sinó també la competència comunicativa (per explicar el per què d’alguna jugada), la competència artística (la creativitat que es demostra per muntar les jugades), la competència d’aprendre a aprendre (s’aprèn molt de les pròpies errades), la competència d’autonomia personal (la perseverança, l’autocrítica, el coneixement d’un mateix...) i, per descomptat, la competència social (s’actua amb criteri propi, s’aprèn a ajudar els que saben menys...).

Un altre aspecte remarcable dels escacs és el paper decisiu que pren el treball d’intel·ligència emocional, quan el jugador ha de treballar l’empatia, la sinceritat i l’optimisme, el control dels sentiments en moments de més pressió, aprendre de les pròpies reaccions.

Tots aquests aspectes esmentats fan que els alumnes, estimulats pel joc, vagin assolint tots aquests valors, habilitats i competències d’una manera molt natural tot compartint una partida.