L'expressió oral en Llengua Castellana a Primària

Un dels principals canvis ja fa força temps en l’ensenyança de la llengua castellana, és l’adquisició de la competència oral.

Sempre ha estat important la gramàtica, l’expressió escrita, el llegir i comprendre bé, entre d’altres; però els últims anys, ha entrat amb força la destresa comunicativa. Aspectes com una bona adequació del registre formal o informal, l’ús dels llenguatges no discriminatoris, les estratègies per a la comprensió de textos orals o l’interès per participar en les converses i per expressar-se amb claredat i bona pronúncia, formen part d’aquest bloc de continguts.

Per això i dins les hores dedicades a l’aprenentatge de la llengua castellana, , dediquem com a mínim una hora setmanal a fomentar-la i a posar-la en pràctica.

Aquí us deixem dues experiències que, a més de formatives, han resultat molt engrescadores per a les alumnes.

Les alumnes de 3r de primària havien de preparar i explicar una recepta culinària amb un vocabulari obligatori. No només es tractava de parlar, sinó al ser enregistrades també havien de controlar la part gestual, els moviments. Feina per a casa, però una bona experiència.

Les alumnes de 5è de primària tenen un exercici més complicat l’ elaboració d’una entrevista, enregistrament i exposició en classe. La veu, la seva tonalitat, tot entra en joc.

I no només això, si no tant un curs com l’altre, han acabat amb una autoavaluació. Voleu saber els resultats? Ho han fet totes genial!

Aquí podeu veure alguns dels vídeos i enregistraments.