Atelier: creativitat en anglès

Colors, pinzells, fusta, paper... tot això i molt més té cabuda a l’atelier amb els alumnes d'Infantil

Tenim interès en despertar la curiositat dels nostres alumnes per aconseguir captar la seva atenció. D’aquesta forma, ells aprenen de manera ràpida, descobreixen noves vies d’aprenentatge i amplien el vocabulari en anglès.


La nostra tasca a l’Atelier és reforçar els centres d’interès que els nens i nenes treballen de forma mensual i el contingut de les seves classes diàries a través d’una vessant dinàmica, perquè els alumnes els puguin interioritzar, sempre en un ambient lúdic i creatiu. Creiem que és fonamental que l’espai creatiu sigui un espai on gaudir i experimentar, on poder-se tacar i on poder conèixer les seves inquietuds de primera mà. D’aquesta forma aconseguim despertar la seva curiositat i avançar en nous coneixements.

Paral·lelament, també desenvolupem un programa per treballar altres conceptes relacionats amb l’art, amb les manualitats i el DIY (Do It Yourself) per aconseguir motivar els alumnes. Cadascun d’ells, a través de la informació que li és transmesa, decideix realitzar el treball segons el seu criteri i decisions, juntament amb el material que se’ls ofereix i l’ajut entre companys. És a partir d’aquest moment que comença a fluir la seva imaginació. S’engresquen i gaudeixen d’allò que estan fent. I el resultat és clar: treballs originals i amb un punt de vista únic.