Coneixes el nostre programa d'immersió total en anglès?

L’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès ja no és una moda, és una realitat

Els darrers anys, l’ensenyament dels idiomes i, en especial, l’ensenyament de l’anglès ha esdevingut una eina imprescindible per moure’s en un món absolutament globalitzat. Les comunicacions, els viatges, el comerç, la transmissió d’idees, el món científic i d’investigació, per posar uns exemples, tenen una llengua majoritària comuna: l’anglès.

Actualment, més del 85% de les feines qualificades exigeixen un nivell avançat d’anglès. Sabent això, les universitats, demanen un nivell alt d’anglès per poder atorgar els seus graus i què dir del món professional en general?

Des de la Institució Lleida apostem al màxim per aquesta realitat ineludible: l’aprenentatge dels idiomes i, en concret, l’aprenentatge de l’anglès esdevé una eina fonamental per a qualsevol currículum orientat a donar una bona preparació pel futur professional i social de cada alumne.


 


A Institució Lleida Arabell i Terraferma comptem amb un programa d’immersió total en anglès. Apostem per l’aprenentatge d’aquesta llengua des de edats primerenques, des dels 0 anys en endavant. Són ben coneguts els estudis que assenyalen que aquests primers anys són els millors per a l’aprenentatge de les llengües, quan els cervells dels més petits tenen més potencialitat. De fet, aquesta immersió en llengües en edats primerenques és especialment productiva a nivell oral.


 


El nou programa d’immersió en anglès s’anirà desenvolupant progressivament, és a dir, el curs 2020-2021 es comença des de Llar, seguint per Infantil i acabant amb el Cicle Inicial, a 2n de Primària, i els cursos següents seguiran avançant en el programa. “No és tracta d’una moda o d’aconseguir certificats en anglès sí o sí, sinó de fer de la llengua anglesa una eina de comunicació natural, com poden ser el català i el castellà. Quanta més naturalitat hi ha -perquè no estem parlant de ser presentadors de la BBC, sinó de comunicació- en l’aprenentatge d’una llengua, més natural és el seu ús en el dia a dia”. I és que l’aposta que fa la Institució Lleida, tant a l’Arabell com al Terraferma, no és només de més hores de llengua anglesa o matèries donades en anglès -CLIL- sinó d’exposició seguida i natural, al llarg de moltes hores, a l’anglès.

Aquest programa no tindria sentit si l’escola no oferís al llarg de la primària i l’escolaritat obligatòria una continuïtat amb programes d’immersió a diferents nivells o estades a l’estranger, un Summer Camp a l’estiu, o bé des d’una setmana fins a un trimestre d’escolaritat, programes d’intercanvi amb escoles d’arreu, etc.

Les famílies també són molt importants -com ho han estat sempre a les nostres escoles-, en el desenvolupament del programa d’immersió. Si les famílies estan motivades, col·laboren des de casa, es veuen entusiasmades pel projecte i, fins i tot, s’involucren aprenent (si els fa falta, clar), els alumnes estaran motivats. Perquè l’altra part d’aquesta equació, que és el professorat, ja està motivat, diríem, i fins i tot, entusiasmat”.

L’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès ja no és una moda, és una realitat. Els nens i les nenes que ara tenim a les nostres escoles -ho sabem- tindran el món al seu abast per a treballar i per viure. El projecte de les seves vides és molt ampli i, amb molta facilitat, es trobaran treballant arreu del món. La llengua amb què es comunicaran gairebé amb tothom serà l’anglès. Esperem que aquest projecte d’Institució Lleida Arabell i Terraferma pugui aportar molt a la nostra societat i sigui un pas endavant en la competència que, com a futurs professionals, han de tenir els nostres ciutadans del demà.


SOL·LICITA ENTREVISTA