English Class in P2!

Aquest curs seguim amb el projecte d’anglès a Llar 2, què consisteix a fer immersió lingüística en llengua anglesa en edats primerenques.

Les classes es realitzen en anglès, durant tot el matí, i a la tarda es fan les classes en català o castellà; combinem la llengua anglesa amb estones en què es treballa en català i castellà; el resultat és una aula de llar d’infants puntera en plurilingüisme.

Des de bon matí fins que marxen estan en contacte amb l’anglès: el treball dels hàbits, la benvinguda als matins, les rutines i activitats col·loquials, la psicomotricitat, el moment de la higiene i el dinar...ens donen una visió més àmplia i vivencial d’aquest idioma. 

Tot i estar començant a parlar la seva llengua materna, el nen és capaç de discriminar-la d’una altra, i iniciar-se en la seva comprensió per a, posteriorment, llançar-se a l’expressió. Aquesta proactivitat ve afavorida pel fet d’iniciar la immersió lingüística a la seva edat.  

Està comprovat científicament que l’aprenentatge d’idiomes en edats primerenques comporta una millor pronunciació, entonació i comprensió, i més facilitat a l’hora de parlar, llegir i escriure.

En introduir una segona llengua en els primers anys de la vida del nen, es maximitza la seva voluntat i capacitat d’aprenentatge.

Quan aprenem una llengua en edats adultes, traduïm la llengua materna a la nova, en canvi, a l’hora d’aprendre el llenguatge i les frases des d’infants, s’absorbeixen de la mateixa manera, com si fos la nostra llengua materna.

En resulta una autèntica adquisició del llenguatge, no la seva traducció. A més, com més aviat aprenem una llengua, més fàcil és adoptar l’accent nadiu. Si adquirim una segona llengua com a nen, és més probable pronunciar les paraules i parlar l’idioma com si en fóssim nadius. 


Competència global
Noticia