Fiction Express

La plataforma Fiction Express serveix per a promoure la lectura en anglès entre els alumnes.

Aquesta plataforma connecta als estudiants amb autors professionals, fomentant l’animació a la lectura en anglès mitjançant la co-creació divertida de les històries: les trames dels llibres estan per concloure i són els propis lectors qui poden decidir cap a on segueix la història. Aquest mètode, incorporat a Institució Lleida, comporta el difícil repte de que els estudiants adquireixin l’hàbit lector en llengua anglesa. La lectura, ho sabem bé, és un vehicle boníssim per a l’aprenentatge d’una llengua. Aquesta eina innovadora està dissenyada per millorar els hàbits de lectura involucrant al jove lector, de manera que s’esdevé una eina molt estimulant per a l’aprenentatge de l’anglès. S’inclouen, dins la mateixa lectura, diferents nivells, de manera que cada lector pot llegir la mateixa història adaptada al nivell de coneixement que té.