Petit Binding

Aprendre a llegir: una aventura!

Binding és una metodologia innovadora per ensenyar a llegir i per intervenir en les dificultats lectores que poden aparèixer en els primers moments.


El projecte, que s'aplica a la Institució Lleida, part d'un screening que es realitza a l'inici del curs i que permet definir un programa individualitzat per a cada alumne. Així, els professors de l'escola i els pares i mares treballen la mecànica i velocitat de la lectura a partir del material proposat. Al maig es tornen a realitzar les proves per tal de valorar l'evolució de cada nen i decidir si cal continuar amb l'entrenament.