Projecte lector

Projecte lector

El correcte desenvolupament dels diferents processos de lectura (comprensió, hàbits, fluïdesa...) tenen una gran incidència en l'èxit escolar. A través del Projecte Lector, es programen diferents estratègies adaptades a les necessitats individuals de cada alumne per facilitar la construcció d'itineraris lectors que els ajudin a despertar el plaer per la lectura.

El projecte concedeix molt protagonisme a la Biblioteca escolar com a centre de recursos per a l'aprenentatge i com a eina imprescindible per descobrir i fomentar el plaer literari.