Viure les matemàtiques

Les matemàtiques: una oportunitat per afavorir l'autonomia dels alumnes

A la Institució Lleida, viure les matemàtiques consisteix a cridar l'atenció dels alumnes/as cap a la relació espacial dels objectes, les propietats geomètriques dels mateixos, cap a les línies, superfícies i grandàries.I és que, com més oportunitats donem per experimentar, observar i reflexionar sobre el món que els envolta, millor serà el seu aprenentatge.

La nostra funció es concreta a motivar, transmetre, entusiasmar, organitzar el material, coordinar, proposar, i donar temps a l'alumne/a perquè actuï sense tenir esquemes rígids. S'ajuda i informa, però sempre afavorint que els alumnes progressin en autonomia i autoestima.