Fem ràdio, fem podcast

Un projecte que explora el món radiofònic

El projecte “Fem ràdio, fem podcasts” parteix del fet que les paraules sí que poden substituir la imatge; de fet, això passa a la ràdio habitualment. La comunicació oral i l’escrita es treballen conjuntament en el mitjà radiofònic que també dona l’opció de ser escoltat en diferit a través dels podcasts. Preparar un magazine, fer-lo i publicar-lo en equips cooperatius era el repte que les alumnes de quart d’ESO s’havien proposat.

En finalitzar el projecte, l’alumnat ha demostrat ser capaç d’aportar evidències per tal de demostrar que han après o s’han esforçat a treballar amb les metodologies basades en projectes (ABP), classe invertida coneguda també com a Flipped Classroom i l’aprenentatge en equips cooperatius. A partir de l’acostament a un mitjà de comunicació com és la ràdio, es tractava de millorar la llengua oral i escrita i mostrar una actitud respectuosa, dialogant i d’escolta activa. 

Entre les activitats proposades s’hi han incorporat diverses rutines de pensament, és a dir, estructures a través de les quals els alumnes generen pensaments, reflexionen i raonen. Quan aquestes discussions d'aula es practiquen habitualment, s’acaben convertint en la manera natural de pensar i treballar amb els continguts curriculars en un grup-classe. 


Prepared for the change
News