Projecte AUDE Infantil, incorporem la cultura de pensament en el dia a dia!

Des de fa 2 anys, a l’Escola Arabell, hem anat implementant el projecte VESS, que no és altre, que anar incorporant la cultura de pensament dins l’escola, i ja no només a les aules, sinó en tot moment, ja sigui a l’hora de l’esbarjo, el menjador o el

Amb l’ajuda de les claus, els hàbits de ment i les rutines de pensament, donem l’oportunitat als infants d’aprofundir en els temes treballats, reflexionar sobre el que han après i connectar el que ja sabien amb el què han anat aprenent, és una manera de fer conscient l’aprenentatge, no sols el resultat final, sinó també el procés que segueixen fins arribar a aquest.

La clau està en fer possible que aquesta cultura de pensament s’exterioritzi i sigui visible en tot moment; aprofitar qualsevol

oportunitat, suggerència per part dels alumnes o situació de convivència, per treballar i donar les eines necessàries per la reflexió, connexió i aprenentatge.


Prepared for the change
News